26 - 05 - 2017

Ohlédnutí za volebním obdobím 2010-2014

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014

 1. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky, které p. Kosařová využívala bez řádné smlovy. Jedná se o 7,5 ha.

 2. Oprava propadlé vozovky u Rothmeierů.Neustále jsme urgovali na Kú odbor dopravy.

 3. Oprava havarijního stavu Mandlu- předěláno na garáž traktoru.

 4. Generální oprava kontejnerů- odpady.

 5. Generální oprava vleku.

 6. Výroba a osazení nových 12-ti laviček.

 7. Vybudován trativod podle cesty u Sobotků.

 8. Dodělán přístřešek u Kluzáku ( nátěry a úprava).

 9, Odbahnění a vybudování nové výpustě Kluzáku ( havarijní stav po povodni 2009).

10. Nové oplocení a úprava sběrného dvora.

11. Položen asfaltový povrch u Zachů.

12. Uložení kamenné zdi- Bystrá u Kropáčů a Kočů.

13. Zavežení a úprava břehu Bystré u Bosáků.

14. Obnova chodníku u Baronů.

15. Zatrubnění stoky u Procházků( přepad septiků od Komárků,Mezerů a Nociarů).

16. Spevnění a položení svodnic -cesta na Kančák kolem kluziště.

17. Výměna vodovodního rozvodu ( srdce) u Čičmanců

18. Zatrubnění a propust u Fialů.

19. Vybudování škarpy a její napojení do kanalizace u Hrnčířů.

20. Zpevnění a úprava cesty ke Kurelum.

21. Provedena rekonstrukce přízemí MŠ.

22. Odkoupení cesty od LČR- k vybudování vodovodu k novým parcelám k výstavbě RD.

23. Odkoupení části cesty u od p. Kosařové ( u Kmečů)- vodovod k novým st. Parcelám.

24. Vybudování nové plyn. Kotelny na ob. Úřadě.

25. Vybudování nové ordinace na ob. Úřadě.

26. Vybudování nové tělocvičny HZ.

27. Dodělání interiéru víceúčelového objektu.

28. Nákup a usazení plastových oken – tělocvična.

29. Nákup a usazení vchodových dveří HZ.

30. Nákup a usazení vchodových dveří na ob. Úřadě a KD.

31. Nákup a výměna dveří na ob. Úřadě.

32. Nákup a usazení plast. Oken v nových prostorech ob. Úřadu.(kotelna a ordinace)

33. Osazení dopravního značení "Pozor děti" na komunikaci ke kostelu.

34. Osazení dopravního zrcadla u Horáků.

35. Zhotovili jsme nové oplocení MŠ.

36. Zavedení plynu - nové vytápění ob. Úřadu.

37. Nechali jsme zaměřit a následně prodat p.p.č. 245 a706.

38. Vybudovala se kanalizace u Hrouzků.

39. Zakoupena a usazena vývěska Kronika.

40. Nechali jsme udělat projektovou dokumentaci na nové vodovody a kanalizaci.

41. Zakoupil se nový počítač kanceláře starosty a p. účetní.

42. Výroba a usazení mříží do oken v kanceláři.

43. Zalesněno 2 ha nových ploch.

44. Zakoupeno 20 nových stolů a 100 židlí do víceúčelového objektu.

45. Zakoupeno 100 sad nerez příborů (na svatby).

46. Zakoupeno : svářečka, 2x sekačka, bourací kladivo a malá a velká rozbrušovačka.

47. Převedeno 57,67 ha lesa do vlastnictví obce.

48. Odkoupení pozemku za HZ od p. Kosařové

49. Po naší urgenci se upravilo nástupiště na nádraží Markvartice

50. Nový vodovodní řad za Mat. Školkou

51. Nový vodovodní řad ke kostelu

52. Přestavba uhelny na posilovnu

53. Zastřešení úžlabí na střeše KD

54. Vybudování nového přístřešku za Ob. Úřadem

55. Nové oplocení vodojemů

56. Oprava havarijního stavu mostu u Khopů

-Pojistili jsme majetek obce

-Vydali jsme nové OZV.

-Vydal se Tržní řád na ochranu obyvatel.

-Zavedena SMS služba- informační i SPA.

-Navýšení příspěvku seniorům na uhlí či léky z 10 potřebným na 18.

-Zavedlo se nově setkání jubilantů 70 + s vedením obce na OÚ.

-Za celé volební období jsme zaměstnali na VPP celkem 17 lidí z obce.

-Vstoupili jsme jako obec do MAS – Labské skály.

-Zřídili jsme funkci kronikáře.

-Zadali jsme vyhotovení nového LHP.

-Zajistili jsme pro občany nejlevnější kominickou firmu.

-Uzavřeli jsme novou výhodnější smlouvu na odběr el. energie s fir. ČEZ.

Získané dotace v období 2010 – 2014

Na VPP........................................... 1 840 850 Kč (MPSV a EU)

Hasiči.............................................. 428 659 Kč (KÚÚK)

Obecní les....................................... 47 982 Kč (KÚÚK)

Vodovod a kanal............................1 224 000 Kč (KÚÚK)

Sál KD............................................ 237 000 Kč (KÚÚK)

Rekonstrukce MŠ.......................... 210 000 Kč (KÚÚK)

Víceúčelový objekt........................ 400 000 Kč (KÚÚK)

..........................................................................................................

Dotace celkem 4 388 491 Kč

Nejsou započítané dotace na výkon státní správy a veškeré volby v daném období konaných.

Nehmotné

 1. Vydali jsme nové OZV

 2. Vydal se Tržní řád na ochranu obyvatel

 3. Zavedena SMS služba- informační i SPA

 4. Navýšení příspěvku seniorům na uhlí či léky z 10 na 15

 5. Zavedlo se nově setkání jubilantů 70 + s vedením obce na ob. Úřadě

 6. Za celé volební období jsme zaměstnali na VPP celkem 12 lidí z obce

 7. Vstoupili jsme jako obec do MAS – Labské skály

 8. Zřídili jsme funkci kronikáře

 9. Zadali jsme vyhotovení nového LHP

 10. Zajistili jsme pro občany nejlevnější kominickou firmu

 11. Uzavřeli jsme novou výhodnější smlouvu na odběr el. Energie s fir. ČEZ

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry