23 - 05 - 2017

Zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání. které se koná dne 1.10. 2014 od l9.oo hod v klubu důchodců.

Program :

l. Program zasedání a způsob hlasování.

2. Určení ověřovalelů zápisu p. Mašek K..a p. Khop P. . zapisovatelka p. Ottová H.

3. Kontrola minulého zasedání,

4. Připomínky občanů.

5. Schválení smlouvy 0 dodávce vody s p. Václavem Jakcšem.

6. Schválení smlouvy o technické pomoc provozování vodovodu s lng. Jiřím

Pacovským, firma lngrcal Děčín s.r.o.Náměsti Svobody 461/1. 405 02 Děčín 1.

7. Schválení ceny vodného a Smlouvy o dodávce vody občanům a způsob placcnL

8. Přijetí daru od p. Jiřího Viktory- výsuvný řcbřík.

9. Různé

0. Závěr

Donát Ladislav v. r.

starosta obce

Horní Habartice 24.9.2014

Příloha:
Download this file (Zasedání Zastupitelstva obce.pdf)Pozvánka[soubor pdf]71 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry