28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

POZVÁNKA   NA  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA        

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se  koná dne 10.9. 2014 od 19.oo hod v klubu  důchodců.

Program :

                     1. Program zasedání a způsob hlasování,

                     2. Určení ověřovatelů zápisu p. Sotona A. a p. Hrouzek K. , zapisovatelka p. Ottová H.

                     3. Kontrola minulého zasedání,

                     4. Připomínky občanů,

                     5. Rozpočtové opatření č. 4/2014,

                     6. Zpráva o hospodaření obce Horní Habartice za měsíc 1. – 8.  2014,                

                     7. Schválení smlouvy o technické pomoci při provozování vodovodu,

                     8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.228/1( kanalizace),k.ú. Horní 

                         Habartice s manžely Janou a Karlem Hrouzkovými, bytem Horní Habartice 206,                  

                         405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice,

                     9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 245/9 (kanalizace), k.ú.

                         Horní Habartice, s p. Tomášem Klingerem, bytem Ústecká 62, 405 02 Děčín 2

                         a obcí Horní Habartice,

                   10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.                 

                         1065/3,k.ú. Horní Habartice s fir. ČEZ- Distribuce a.s. a obcí Horní Habartice.

                   11. Prodej p.p.č. 1069/2, k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice p.     

                         Pavlu   Khopovi  bytem  Horní  Habartice 192,405 02 Děčín 2,

                   12. Zhodnocení volebního období 2010 – 2014,

                   13. Představení kandidátů volebních stran na volební období 2014 – 2018,

                          1. SNK Občané PRO HABA

                          2. SNK Sdružení Pro harmonický rozvoj

                          3. SNK Sdružení hasičů

                   14. Různé

                   15. Závěr

                                                                       

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Příloha:
Download this file (Pozvánka Občané.odt)Pozvánka[soubor pdf]65 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry