28 - 04 - 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

Obecní úřad Horní Habartice

jmenování  zapisovatele okrskové volební komise

zapisovatelkou okrskové volební komise  pro  konání voleb do Senátu PČR a Zastupitelstva obce ve dnech  10. a 11.října 2014  jmenuji paní  Michaelu  Bednářovou, bytem Horní  Habartice 228.

Donát ladislav v.r.
starosta  obce

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry