26 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se koná dne 26.6. 2014 od 19.oo hod v klubu důchodců.

Program :
1.    Program zasedání a způsob hlasování.
2.    Určeni ověřovatelů zápisu p. Moc J. a Mašek K. . zapisovatelka p. Ottová H.
3.    Kontrola minulého zasedáni.
4.    Připomínky občanů.
5.    Systém náležité péče hospodářského subjektu obec Horní llabartice. provádějící těžbu a prodej dřiví v ČR na lesních pozemcích.
6.    Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2013.
7.    Kupní smlouva na p.p.č. 240. k.ú. Homí Habartice s p. Milanem Kápalem a Marii Kápalovou. oba bytem Žlebská 91. Prostřední Žleb. 405 02 Děčín 15 a obcí Horni Habartice.
8.    Výběr firmy na „Výměnu elektroinstalace v budově Ob. úřadu( KD)".
9.    Prodej p.p.č.986/2. k.ú. Horní Habartice. ve vlastnictví obce p. Milanu Kápalovi P. Marii Kápalové bytem Členská 91. Prostředni Žleb. 405 02 Děčín 15
10.    Pronájem části p.p.č110 (20nr) p. Tomáši Baronovi.bytem Homi Habartice 203.
11. Různé
12. Závěr
 
Horní Habartice 19.6. 2014
 
Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Vyvěšeno dne 19.června 2014

Příloha:
Download this file (Zasedání ZO .pdf)Pozvánka[soubor pdf]83 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry