26 - 05 - 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Horní Habartice

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané 23.5. a 24.5. 2014 jmenuji paní Drahomíru Slaninovou, bytem Horní Habartice 216.

 

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry