28 - 04 - 2017

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Horní Habartice

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Pro konání voleb do Evropského parlamentu konané 23.5. a 24.5. 2014 stanovuji počet členů okrskové volební komise na 6 včetně zapisovatelky.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V obci Horní Habartice je pro volby do Evropského parlamentu konané 23.5. a 24.5. 2014 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Horní Habartice 187 v místnosti Klubu důchodců.

 

Donát Ladislav v.r.

starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry