28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se koná dne 11.3.2014 od 19.oo hod v klubu  důchodců.

Program:    

 1).  Zahájení,    

 2).  Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,

 3).  Kontrola usnesení minulého zasedání,

 4).  Připomínky občanů,

 5).  Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2013 a rozpočtové opatření č. 5/2013,

 6).  Účetní závěrka obce Horní Habartice za rok 2013,

 7).  Rozpočtové opatření č. 1/2014,

 8).  Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice za rok 2013  

 9).  Účetní závěrka Mateřské školy Horní Habartice za rok 2013,

 10).  Smlouva o smlouvě budoucí na provozování splaškové kanalizace na p.p.č. 1044/1 a 1045/1,

         k.ú. Horní Habartice s p. Václavem Jakešem, Markvartice 412  a  obcí Horní Habartice,

 11).  Záměr pronájmu p.p.č. 168/3, k.ú. Horní Habartice,

 12).  Záměr pronájmu části p.p.č. 246/107 – 325 m2 , k.ú. Horní Habartice,

 13).  Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 17/2013 bod č.11 a č.12 ze dne 12.12.2013,

 14).  Zahrnutí obce Horní Habartice do územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály

          pro období 2014 – 2020,

 15).  Dodatek smlouvy mezi SVS a obcí Horní Habartice,

 16).  Různé,

 17).  Závěr.

 

Donát Ladislav  v.r.

starosta obce

Horní Habartice 4.3.2014

 

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry