29 - 05 - 2017

Zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA        

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se      
koná dne 12.12.2013 od 19.oo hod v klubu  důchodců.

Program:    
      1).  Zahájení,    
     2).  Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, 
     3).  Kontrola usnesení minulého zasedání,
     4).  Připomínky občanů,
     5).  Rozpočtové opatření č. 4/2013,
     6).  Schválení rozpočtu na rok 2014,
     7).  OZVč. 2/2013 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
     8).  Návrh rozpočtu SOB na rok 2014,
     9).  Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 706/2 – 9m2 (kanalizace),k.ú. Horní  Habartice s 
           p. Radkem Macharem a p. Pavlou Macharovou bytem Pod Táborským vrchem 564, Benešov nad  
           Ploučnicí a obcí Horní Habartice,
    10).  Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č.41/2- 47m2 , 755/1 – 92m2 a 1032/1 – 6m2
           (vodovod), k.ú. Horní Habartice s firmou AGRO-DK, Horní Habartice 54 a obcí Horní Habartice,
    11). Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 754/2 – 9m2 (vodovod) s p. Dagmar
          Kosařovou bytem Horní Habartice 54 a obcí Horní Habartice,
    12).  Smlouva na zřízení věcného břemene na p.p.č. 707/1 – 192 m2 (vodovod),k.ú. Horní
          Habartice s p. Bohumilem Kolorenčem a p. Janou Kolorenčovou, bytem Horní Habartice 7
          a   obcí Horní Habartice,
    13).  Vyhodnocení ankety k vydání OZV “O zabezpečení pořádku omezením hluku”,
    14).   Žádost o finanční příspěvek na činnost mládežnických družstev kopané- TJ SK Markvartice,
    15).   Hospodaření v obecním lese v roce 2013,
    16).   Různé
    17).   Závěr

                                                                                
Donát Ladislav  v.r.
starosta obce

Horní Habartice 2.12.2013 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry