28 - 04 - 2017

Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2014

 

Rozpočet příjmů na rok 2014 - návrh

 

ORG,ÚZ

paragraf

položka

druh příjmů

plán v tis.Kč

 

 

 

Daňové příjmy

 

 

 

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.

761

 

 

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin.

22

 

 

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapit. čin.

86

 

 

1121

Daň z příjmů práv.osob

873

 

 

1122

Daň z příjmů práv.osob - obec

4

 

 

1211

Daň z přidané hodnoty

1701

7

 

1337

Poplatek komunální odpad - popelnice

60

8

 

1337

Poplatek komunální odpad – kontejner velký

8

 

 

1341

Poplatek ze psů

9

 

 

1343

Poplatek za užívání veřej.prostranství

1

 

 

1344

Poplatek ze vstupného

1

 

 

1351

Výtěžek z loterií

20

 

 

1355

Odvod z VHP

23

 

 

1361

Správní poplatky

5

12

 

1361

Správní poplatky - VHP

5

14

 

1361

Správní poplatky – Czech Point

2

 

 

1511

Daň z nemovitosti

300

13324

33,1

4116

Ostatní NI dotace - VPP -ČR

47

13234

33,5

4116

Ostatní NI dotace - VPP - EU

268

 

 

4121

NI transfery od obcí - Heřmanov

5

 

 

4122

INV. Dotace voda,kanalizace

845

 

 

 

Příjmy z poskytování služeb

 

 

1032

2111

Příjmy z poskytování služeb – dřevo les

80

 

2310

2111

Příjmy z poskytování služeb – za elektřinu

13

 

2310

2132

Příjmy z pronájmu vodovodu

1

3

3314

2111

Příjmy z poskytování služeb – MK tisk

1

5

3314

2111

Příjmy z posk. služeb – MK členský poplatek

1

 

3314

2132

Příjmy z pronájmu knihovny

6

 

3319

2132

Příjmy z pronájmu - kultura

30

ORG,ÚZ

paragraf

položka

druh příjmů

 

plán v tis.Kč

 

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

3

 

3639

2119

Příjmy za věcné břemeno

-

 

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemku

8

 

3639

2324

Příjmy- daň z převodu nemovitostí

29

33

3639

2329

Příspěvek Tivit

-

 

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

968

 

3721

2310

Příjmy z prodeje krátk..maj. – nebezp. odpad

-

 

3722

2111

Přijmy z pronájmu popelnic

5

 

3723

2310

Příjmy z prodeje krátk.maj. – sběr žel.odpadu

20

 

3723

2324

Příjmy – odměna Asekol

6

 

3725

2324

Příjmy – odměna EKO KOM

16

 

5512

2111

Příjmy – poškozený majetek

1

 

5512

2132

Příjmy z pronájmu - HZ

20

 

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb ( půjčení ob.maj.)

3

 

6171

2112

Příjmy z prodeje zboží

1

 

6171

2310

Příjmy z prodeje krátkodob.majetku

1

 

6171

2324

Přijaté nekap.příspěvky

1

 

6310

2141

Příjmy z úroků - BÚ

2

 

 

 

 

 

Celkem příjmy

 

6262 tis.Kč

 

 

Rozpočet výdajů obce Horní Habartice na rok 2014 - návrh

 

paragraf

druh výdajů

celkem za paragraf

1031

Pěstební činnost

130

1036

Odborný lesní hospodář

25

2212

Silnice

33

2310

Pitná voda

873

2321

Kanalizace

1329

3111

Neinvestiční příspěvky zízeným přísp.org. - MŠ

317

3144

ZŠ-škola v přírodě

2

3314

Místní knihovna

23

3319

Kultura

238

3412

Sportovní zařízení

192

3419

Ostatní tělovýchova

8

3421

Volný čas dětí a mládeže

31

3631

Veřejné osvětlení

221

3632

Pohřebnictví

4

3639

Zaměstnanci na VPP, převod pozemků – platby daní

499

3721

Nebezpečné odpady

10

3722

Komunální odpady

149

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,

38

4359

Ostatní služby - důchodci

25

5212

Rezerva povodeň

20

5512

Požární ochrana

225

6112

Zastupitelstvo obce

878

6171

Činnost místní správy,platy zaměstnanců obce

955

6310

Služby banka

9

6320

Pojištění majetku obce

15

6402

Vypořádání dotace na volby

13

 

Celkem výdaje

6262 tis.Kč

Příloha:
Download this file (KMBT_C20020151207134905.pdf)Příloha[soubor pdf]1880 kB
Download this file (V040-201412K01.pdf)Příloha[soubor pdf]1837 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry