28 - 04 - 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ObecO Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta obce Horní Habartice podle §14c zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých zákonů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční :
dne 25.10.2013 od 14.00 hodin  do 22.00 hodin  a dne 26.10.2013 od  8.00 hodin  do 14.00   hodin.
 
2.  Místem  konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  je v okrsku  č. 1  místnost  pro  hlasování  - Klub důchodců v budově  Obecního  úřadu  Horní  Habartice   187  pro oprávněné voliče.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté,  kdy prokáže   svou    totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České   republiky ) a zápisem ve stálém – zvláštním seznamu nebo voličským průkazem.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny    hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny  volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, zde též obdrží úřední obálku.  

5. Volič hlasuje tak, že na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku, vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.  Do  úřední obálky se smí vložit 1 hlasovací lístek.

6. Na požádání voličů bude umožněno hlasování do přenosné schránky.


V Horních Habarticích dne 8.10.2013
Donát Ladislav
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry