26 - 05 - 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Horní Habartice

Jmenování  zapisovatele okrskové volební komise

Zapisovatelkou okrskové volební  komise  pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 25.10. a 26.10. 2013  jmenuji paní  Drahomíru Slaninovou, bytem Horní  Habartice 216.


Donát Ladislav v.r.
starosta  obce

Horní  Habartice  23.9.2013

Vyvěšeno:  23.9.2013
Sejmuto:

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry