29 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA   NA  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA        

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se     
koná dne 22.7.2013 od 19.oo hod v klubu  důchodců.
Program:   
1).  Zahájení,   
2).  Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,
3).  Kontrola usnesení minulého zasedání,
4).  Připomínky občanů,
5).  Rozpočtové opatření č. 3/2013,
6).  Schválení výsledku výběrového řízení na stavbu :
         - Rekonstrukce a nový vodovod + kanalizace ke Kostelu:
           Stavební firma Bardzák s.r.o. Nerudova 107,407 22 Benešov nad Ploučnicí,
         - Nový vodovod a kalizace Školka:
           fir. Zemní práce, Břetislav Antonín, Dolní Habartice 252, 405 02 Děčín 2,
         - Nový vodovod a kanalizace na p.p.č. 1044/1 a 1045/1 :
           fir. Zemní práce, Břetislav Antonín, Dolní Habartice 252, 405 02 Děčín 2
7).  Zakoupení a instalace plynové sahary na vytápění nové tělocvičny,
8).  Řešení havarijního stavu komína pod čapím hnízdem,
9).  Oprava cesty k vodojemu u Krahulíka
10).  Oprava havarijního stavu vodovodu u č.p.30
11).  Různé
12).  Závěr
   
                                                                                                                                                              
Donát Ladislav  v.r.
starosta obce

Horní Habartice 16.7.2013
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry