25 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29.5.2013 od 19.oo hod v klubu

důchodců.

Program:

1). Zahájení,

2). Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,

3). Kontrola usnesení minulého zasedání,

4). Připomínky občanů,

5). Rozpočtové opatření č. 2/2013,


6). Schválení Tržního řádu obce,

7). Odstoupení od koupě p.p.č.245/9,k.ú. Horní Habartice k výstavbě RD, sl.Jana Hanzlíková
     bytem Horní Habartice 60, 405 02 Děčín 2 a p. Tomáš Renka bytem, 5. května 765, 407 21 Česká Kamenice,

8). Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2012,

9). Smlouva o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad s firmou EKO – KOM,


10). Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka SOB za rok 2012,

11). Rozpočtový výhled SOB na roky 2014 – 2015,

12). Navýšení ceny palivového dřeva z obecního lesa na 600Kč/1prm,


13). Zřízení funkce kronikáře + odměna,

14). Odmítnutí daru od fir. LÍPA Chlumec nad Cidlinou (lípa velkolistá),

15). Nákup nových stolů a židlí do víceúčelového objektu,

16). Různé,

17). Závěr.

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Vyvěšeno 22.května 2013

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry