27 - 05 - 2017

Pochůzka kominictví Zdeňka Břicháčka

! ! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! ! !

OBECNÍHO ÚŘADU Horní Habartice

Oznamujeme občanům, kteří si objednali kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět Kominictví Zdeňka Břicháčka. Jedná se o kolektiv kominíků, kteří svou pochůzku v naší obci provedou

v sobotu 27.4. 2013 od 9.00 hod. z obou stran obce . Pokud nestihnou všechny domy, budou pokračovat v neděli 28.4. 2013.

Cena: 100,- Kč vymetení komína

250,- Kč kontrola komína

350,- Kč kontrola + čištění komína

500,- Kč kontrola + čištění průlezového komína

U veškerých prací se připočítává 21% DPH

Mašek Karel
místostarosta obce

Vyvěšeno 15.dubna 2013

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry