27 - 05 - 2017

Oznámení občanům týkající se úhrady za komunální odpad

Od 7.3. 2013 dojde v obci Horní Habartice ke změně placení za komunální odpad

od fyzických osob.
Vlastník nemovitosti si může zvolit z nabídky typ nádoby, četnost svozů a spůsob úhrady.

Příklad:

Typ nádoby( v litrech) četnost svozu Kč


110 kov kombinovaný 1453.-/rok bez pronájmu
(zimní 1x týdně,letní 1x za 14 dní)

110 kov 1x vývoz 40.-

120 plast kombinovaný 1537.-/rok s pronájmem

(zimní 1x týdně, letní 1x za 14 dní) 1453.-/rok bez pronájmu

120 plast 1 x vývoz 40.-

240 plast kombinovaný 2732.-/rok bez pronájmu

( zimní 1x týdně, letní 1x za 14 dní) 2861.-/ rok s pronájmem

240 plast 1 x vývoz 70.-

Úhrada za pronájem nádoby 120 plast – 84,-Kč/rok
240 plast – 129,-Kč/rok

Způsob úhrady: jednorázově zakoupením známky na vývoz v pokladně OÚ, nebo ročně
zakoupením svozové známky v měsíci lednu na kombinovaný svoz.

Nový způsob úhrady byl projednán a schválen 6.3.2013

Horní Habartice dne 7.3.2013

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry