29 - 05 - 2017

Čištění a kontrola komínů

! ! ! !     U P O Z O R N Ě N Í      ! ! ! !
OBECNÍHO  ÚŘADU  Horní Habartice
   Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o služby kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět opět Kominictví Zdeňka Břicháčka. Termín pochůzky bude upřesněn do 15.4.2013
                        
Zájemci o čištění komína a kontrolu komínového tělesa se mohou hlásit na OÚ do  10.4.2013
                                                 !!!!!!
 Nezapomeňte,zákon ukládá provést kontrolu komínového tělěsa 1x ročně

 Karel Mašek v.r.
 místostarosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry