25 - 05 - 2017

Svolání 1.zasedání OVK k volbě prezidenta ČR

obec
Obecní  úřad  Horní  Habartice
405 02 Děčín 2, tel./fax 412585271

O Z N Á M E N Í
o svolání  1. zasedání OVK k volbě prezidenta ČR
ve dnech 11. a 12. 1. 2013

Starosta obce Horní Habartice oznamuje, že 1. zasedání  okrskové volební komise k volbě prezidenta ČR  bylo svoláno na 20.12.2012, místo konání   je v kanceláři Obecního úřadu Horní Habartice od 17.00 hod.

V Horních Habarticích 12.12. 2012

Donát Ladislav
starosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry