26 - 05 - 2017

Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2013

 

 

Rozpočet výdajů obce Horní Habartice na rok 2013 - návrh


paragraf

druh výdajů

celkem za paragraf

1031

Pěstební činnost

102

1036

Odborný lesní hospodář

25

2212

Silnice

23

2310

Pitná voda

1038

2321

Kanalizace

602

3111

Neinvestiční příspěvky zízeným přísp.org. - MŠ

267

3144

ZŠ-škola v přírodě

2

3314

Místní knihovna

23

3319

Kultura

292

3412

Sportovní zařízení

12

3419

Ostatní tělovýchova

8

3421

Volný čas dětí a mládeže

31

3631

Veřejné osvětlení

73

3632

Pohřebnictví

3

3639

Zaměstnanci na VPP, převod pozemků – platby daní

135

3721

Nebezpečné odpady

10

3722

Komunální odpady

141

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,

130

4359

Ostatní služby - důchodci

25

5212

Rezerva povodeň

20

5512

Požární ochrana

916

6112

Zastupitelstvo obce

672

6171

Činnost místní správy,platy zaměstnanců obce

1103

6310

Služby banka

9

6320

Pojištění majetku obce

15

6402

Vypořádání dotace na volby

12

Celkem výdaje

5689 tis.Kč

 

 

Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2013

 

Rozpočet příjmů na rok 2013

ORG,ÚZ

paragraf

položka

druh příjmů

plán v tis.Kč

 

 

 

Daňové příjmy

 

 

 

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.

849

 

 

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin.

21

 

 

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapit. čin.

88

 

 

1121

Daň z příjmů práv.osob

817

 

 

1211

Daň z přidané hodnoty

1746

 

 

1337

Poplatek komunální odpad - popelnice

68

 

 

1341

Poplatek ze psů

11

 

 

1343

Poplatek za užívání veřej.prostranství

1

 

 

1344

Poplatek ze vstupného

1

 

 

1351

Výtěžek z loterií

20

 

 

1355

Výtěžek z loterií

20

 

 

1361

Správní poplatky

17

 

 

1511

Daň z nemovitosti

280

 

 

4116

Ostatní NIN dotace - VPP

54

 

 

4121

NIN transfery od obcí - Heřmanov

5

 

 

 

Příjmy z poskytování služeb

 

 

1032

2111

Příjmy z poskytování služeb – dřevo les

100

 

2310

2111

Příjmy z poskytování služeb

14

 

3314

2111

Příjmy z poskytování služeb

8

 

3319

2132

Příjmy z pronájmu - kultura

30

 

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

3

 

3639

2119

Příjmy pronájem,prodej pozemků,prog.TIVIT

1474

 

3722

2111

Pronájem popelnic – Technické služby

5

 

3725

2324

Přijaté nekap.přísp. – kom.odpad – EKO KOM

20

 

3723

2310

Příjmy z prodeje krátk.maj. – sběr žel.odpadu

20

 

3723

2324

Přijaté nekap.přísp. - elektro - Asekol

2

 

5512

2111

Poskytování služeb

1

 

5512

2132

Příjmy z pronájmu - HZ

8

 

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb

4

 

6310

2141

Příjmy z úroků – BÚ,TV

2

Celkem příjmy

 

5689 tis.Kč

Vyvěšeno: 23.11. 2012

Sejmuto:

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry