29 - 05 - 2017

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Horní Habartice
Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Pro konání voleb prezidenta ČR které se budou konat ve  
dnech 11. a 12. ledna 2013 stanovuji počet členů okrskové
volební komise na 6 včetně zapisovatelky.


Obecní úřad Horní Habartice
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V obci Horní Habartice je pro volby prezidenta ČR ve dnech 11. a 12. ledna 2013 stanoven 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Horní Habartice 187 v místnosti Klubu důchodců.

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Horní Habartice 12.11.2012
Vyvěšeno: 12. 11. 2012
Sejmuto:
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry