26 - 05 - 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Horní Habartice

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Zapisovatelkou okrskové volební komise pro konání voleb prezidenta ČR ve dnech 11. a 12. ledna 2013 jmenuji paní Drahomíru Slaninovou, bytem Horní Habartice 216.

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Horní Habartice 12.11.2012

Vyvěšeno: 12.11.2012
Sejmuto:
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry