27 - 05 - 2017

Čištění a kontrola komínů

! ! ! !     U P O Z O R N Ě N Í      ! ! ! !
OBECNÍHO  ÚŘADU  Horní Habartice

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o služby kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět opět Kominictví Zdeňka Břicháčka.

Termín pochůzky bude upřesněn do 15.10.2012
Zájemci o čištění komína a kontrolu komínového tělesa se mohou hlásit na OÚ do  12.10.2012

Karel Mašek v.r.
místostarosta obce

Zveřejněno 1.října 2012

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry