29 - 05 - 2017

Sběr nebezpečných a objemných odpadů

! ! !    U P O Z O R N Ě N Í    ! ! !

V naší obci  proběhne  sběr nebezpečných a objemných odpadů  z domácností.
Kdy : v sobotu 27. října  2012  od 9.00 do 12.00 hod. 

Co  lze  odevzdat ?
-zbytky barev, ředidla, vyjeté motorové oleje, olejové  filtry, autobaterie, monočlánky , zářivky,
lednice, televize, nábytek, pneumatiky, koberce ,
pračky, bojlery, radiopřijímače, kalkulačky, mobily a pod.
To   vše  zdarma !
Zároveň  provedou  hasiči  sběr železa. Kdo  bude  chtít  odvézt  železný šrot, připravte  ho  prosím  k vozovce
 v  sobotu  ráno !!
--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Zimní svoz popelnic(svoz každý týden)bude do 30.4.2013, od 1.5.2013 začíná letní svoz ( 1x za 14 dní= až 14.5.2013).
Svozovým  dnem  bude  i nadále  „PONDĚLÍ .

Další upozornění:

 pytle na použité nápojové kartony ( od mléka, ovocných šťáv, vína a pod.) si můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo každou sobotu ve sběrném dvoře. Plné pytle se odevzdávají zdarma do sběrného dvora každou sobotu v době od  9.00 – 11.00 hod.
 elektrozařízení(magnetofon,reproduktory,kalkulačky,blesky,tiskárny, počítače a pod. ) můžete do sběrného dvora odevzdávat po celý rok zdarma. Tyto věci nepatří do popelnice.  Nesmí být demontována !

Zveřejněno 1.října 2012

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry