28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 3.10.2012 od 19.oo hod v klubu důchodců.

Program:
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Kontrola usnesení minulého zasedání
4.Připomínky občanů
5.Schválení ceny lesních pozemků dle bonity půdy.
6.Rozpočtové opatření č. 4/2012
7.Prodej p.p.č.245/9, k.ú.Horní Habartice o výměře 1 879m2 k výstavbě rodinného domu.
8.Prodej p.p.č. 706/2, k.ú.Horní Habartice o výměře 2 OOOm2 k výstavbě rodinného rodinného domu
9.Prodej p.p.č. 706/15,k.ú.Horní Habartice o výměře 2 OOOm k výstavbě rodinného domu.
10.Dodatek smlouvy o předání majetku do správy MS.
11.Příspěvek důchodcům na obědy z ostatních vývařoven.
12.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.
52/4,706/4 a 706/2 vše k.ú. Horní Habartice s Romanem Bartoněm a Marií Bartoňovou, bytem Táborský vrch 708 Benešov nad Ploučnicí a obcí Horní Habartice.
13.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 246/114 s fir. ČEZ
14.Inventarizace majetku obce.
15.Žádost p. Jana Hanzlíka o vybudování kanalizace na p.p.č. 180 a pronájem předsálí KD k činnosti v oboru gastronomie.
16.Různé
17.Závěr

Horní Habartice 24.9.2012
Donát Ladislav v.r. starosta obce

Zveřejněno 26.září 2012
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry