28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 11.7.2012 od 19.oo hod v klubu důchodců.

Program:
1)    .Zahájení
2)    .Volba ověřovatelů zápisu
3)    .Kontrola usnesení minulého zasedání
4)    .Připomínky občanů
5)    .Schválení záměru pozdějšího vstupu obce do projektu "MAS Labské skály"
6)    .Rozpočtové opatření č. 3/2012
7)    .Příspěvek pro TJ Markvartice na soustředění žáků -200Kč/ žák
8)    .Přijetí daru od KU Ústeckého kraje (plovoucí čerpadlo).
9)    .Schválení stavební firmy na provedení rekonstrukce kuchyně a šatny v MS Horní Habartice
10)    .Schválení OZV č.2/2012 o zákazu používání pitné vody jako užitkové.
11)    .Zádost manželů Procházkových o odstranění kalů z trativodu na p.p.č.179/1
12)    .Různé
13)    .Závěr

Horní Habartice 2.7.2012
 
Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 3.července 2012

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry