27 - 05 - 2017

Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2012

 

Rozpočet výdajů obce Horní Habartice na rok 2012

 

paragraf

druh výdajů

celkem  za  paragraf

1031

Pěstební činnost

126

1036

Odborný lesní hospodář

25

2212

Silnice

25

2310

Pitná voda

1417

2321

Kanalizace

1305

3111

Neinvestiční příspěvky zízeným přísp.org. - MŠ

258

3113

Neinvestiční dotace obcím – ZŠ,škola v přírodě

191

3314

Místní knihovna

23

3319

Kultura

103

3412

Sportovní zařízení

14

3419

Ostatní tělovýchova

8

3421

Volný čas dětí a mládeže

30

3631

Veřejné osvětlení

63

3632

Pohřebnictví

3

3639

Zaměstnanci na VPP, převod pozemků – platby daní

260

3721

Nebezpečné odpady

10

3722

Komunální odpady

156

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,

105

4359

Ostatní služby - důchodci

25

5512

Požární ochrana

358

6112

Zastupitelstvo obce

672

6171

Činnost místní správy,platy zaměstnanců obce

879

6320

Pojištění majetku obce

15

Celkem výdaje

6 071 tis.Kč

 

 

Rozpočet   příjmů   na  rok  2012  

 

ORG,ÚZ

paragraf

položka

druh příjmů

plán v tis.Kč

 

 

 

Daňové příjmy

 

 

 

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.

699

 

 

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin.

20

 

 

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapit. čin.

63

 

 

1121

Daň z příjmů práv.osob

698

 

 

1211

Daň z přidané hodnoty

1404

 

 

1337

Poplatek  komunální odpad - popelnice

68

 

 

1341

Poplatek ze psů

11

 

 

1343

Poplatek za užívání veřej.prostranství

1

 

 

1344

Poplatek ze vstupného

1

 

 

1347

Poplatek za provozovaný hrací přístroj

20

 

 

1351

Výtěžek z loterií

10

 

 

1361

Správní poplatky

27

 

 

1511

Daň z nemovitosti

260

 

 

4116

Ostatní NIN dotace  - VPP

27

 

 

4121

NIN transfery od obcí - Heřmanov

 5

 

 

 

Příjmy z poskytování služeb

 

 

1032

2111

Příjmy z poskytování služeb – dřevo les

100

 

2310

2111

Příjmy z poskytování služeb

14

 

3314

2111

Příjmy z poskytování služeb

8

 

3319

2132

Příjmy z pronájmu - kultura

42

 

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

3

 

3639

2119

Příjmy pronájem,prodej pozemků,prog.TIVIT

2525

 

3721

2310

Příjmy z prodeje krátk..maj. – nebezp. odpad

1

 

3722

2324

Přijaté nekap.přísp. – kom.odpad – EKO KOM

25

 

3723

2310

Příjmy z prodeje krátk.maj. – sběr žel.odpadu

27

 

5512

2132

Příjmy z pronájmu - HZ

5

 

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb, úroky

5

 

6310

2141

Příjmy z úroků - TV

2

Celkem příjmy

 

6 071 tis.Kč

Vyvěšeno:  21.11. 2011

Sejmuto:   

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry