25 - 05 - 2017

Zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno dne: 2.července 2011

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 12.7.2011 od 19.oo hod v klubu důchodců.
Program:
1). Zahájení
2). Volba ověřovatelů zápisu
3). Kontrola usnesení minulého zasedání
4). Připomínky občanů
5). Pronájem p.p.č. 583/10,p.p.č. 583/16 a p.p.č. 583/9 Lú.Horní Habartice
p. Hruštincovi P. 6). Rozpočtová změna č. 3/2011
7). Přijetí sponzorského daru od p. Pavla Žáčka - Generali Pojišťovna a.s. -3000Kč
8). Ceník za likvidaci nebezpečných odpadů.
9). Zveřejnění nabídky stav. parcel na p.p.č. 245/4 a 566/9, k.ú. Hor. Habartice. 10).Schválení podmínek pronájmu nových st. parcel k výstavbě RD .
11).Různé
12).Závěr

Donát Ladislav v.r. starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry