30 - 05 - 2017

Upozornění Obecního úřadu

Vyvěšeno dne: 9.června 2011

! ! ! !     U P O Z O R N Ě N Í      ! ! ! !
OBECNÍHO  ÚŘADU  Horní Habartice

Oznamujeme občanům, kteří si objednali kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět Kominictví Zdeňka Břicháčka. Jedná se o kolektiv 3 kominíků, kteří svou pochůzku v naší obci provedou
v sobotu 18.6. 2011 od 9.00 hod. z obou stran vesnice do večerních hodin.
Pokud Vás nezastihnou doma, naleznete ve své schránce telefonní kontakt a na Vaše požádání se k Vám vrátí zpět.

Cena:  100,- Kč vymetení komína
250,- Kč kontrola komína

Donát Ladislav
starosta obce

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry