27 - 05 - 2017

Upozornění obce Horní Habartice

Vyvěšeno dne:15.března 2011

 

Obec Horní Habartice
405 02 Děčín 2

Upozornění

Dne 2.3.2011 byla provedena obchůzka toku říčky Bystrá zaměstnancem Povodí Ohře na celém úseku naší obce.Byly jsme upozorněni na to, že někteří obyvatelé znečišťují tok i břehy potoka jak popelem, tak i ostatním komunálním odpadem. Jelikož probíhá čištění koryta a úprava břehů říčky po celém úseku jejího toku, je nepřípustné, aby jej kdokoliv znečišťoval. Ti kterých se to bezprostředně týká byly vyzváni k zjednání nápravy.Bude-li se v znečišťování pokračovat i nadále,bude proti každému viníkovi zahájeno správní řízení.

Karel Mašek
místostarosta obce

 

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry