28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

 Vyvěšeno dne:7.února 2011


Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 15.2. 2011 od 19.oo hod.
v klubu důchodců.
Program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení minulého zasedání
4) Připomínky občanů
5) Nové Obecně závazné vyhlášky o poplatcích a Jednací řád ZO
6) Řád veřejného pohřebiště
7) Koupě pozemku p.p.č.58/1(129m2), k.ú.H.Habartice od p. Konůpka Oldřicha
8) Pronájem pozemku p.p.č. 1045/1, k.ú.H.Habartice (Urbánkovi)
9) Pronájem pozemku p.p.č. 109, k.ú.H.Habartice (Rothmeierovi)
10) Hospodaření MŠ za rok 2010
11) Zpráva z kontroly hospodaření MŠ za rok 2010
12) Schválení rozpočtu SOB na rok 2011
13) Zasílání informací ve formě SMS zpráv obecním úřadem občanům
14) Zřízení likvidační komise
15) Rozdělení p.p.č. 566/9 a p.p.č. 245/4 ( stavební parcely), k.ú.H.Habartice
16) Dar povodeň 2010- SESO 50 000 Kč
17) Záměr pronájmu pozemků: p.p.č. 985, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 214, p.p.č. 246/107 a p.p.č. 148, k.ú.H.Habartice
18) Žádost o pronájem části pozemku s následnou koupí p.p.č.52/3, 706/2 a 706/4 , k.ú. Horní Habartice - p.Hlaváč Petr Horní Habartice 219 (výstavba RD).
19) Žádost o pronájem pozemku s následnou koupí p.p.č. 706/2, k.ú. Horní Habartice
Radek a Pavla Macharovi, Pod Táborským vrchem 564, Benešov n. Pl.
20) Rozpočtové změny
21) Žádost o vytvoření dalších 2 pracovních míst na VPP u Úřadu práce Děčín.
22)Žádost o dotaci z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v
Ústeckém kraji na rok 2011.
23) Různé
24) Usnesení
25) Závěr

Ladislav Donát
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry