26 - 05 - 2017

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody

Vyvěšeno dne:25.ledna 2011

! ! !    U P O Z O R N Ě N Í     ! ! !

Na přerušení dodávky vody  z vodojemu u Kraulíků  dne  26.1. 2011  v době od 9.00 do 12.00 hod. Týká se pouze domů od č.p.76 (Kapkovi) směr Dolní Habartice po pravé straně silnice. Důvodem je zhotovení přeložky na mostě u Šoupalů.

Děkujeme za pochopení.

Mašek Karel
místostarosta

V Horních Habarticích  25.1. 2011

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry