29 - 04 - 2017

20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

ve středu 22. prosince  2010 od 10.00 hodin.

O poskytnutí informací - podkladových materiálů pro 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012 je možno požádat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.5 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nahlédnout do podkladových materiálů pro 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012 bude možno v průběhu tohoto zasedání v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje na místě označeném „SERVIS".

Podkladové materiály pro 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období budou zveřejněny na webových stránkách 7 dní před konáním zastupitelstva.


Vyvěšeno dne: 7.prosinec 2010

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry