23 - 05 - 2017

Veřejná vyhláška-Oznámení o spojení územního a stavebního řízení

16. listopadu 2010 (utery) v 9.20 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři Obecního úřadu v Horních Habarticích
Vyvěšeno dne: 27.října 2010

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry