28 - 04 - 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Horní Habartice

Vyvěšeno dne: 27.září 2010

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Horní Habartice

Starosta obce Horní Habartice podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce Horní Habartice se uskuteční :

dne 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb do zastupitelstva obce je v okrsku č. 1 místnost pro hlasování je - Klub důchodců v budově obecního úřadu Horní Habartice 187 pro oprávněné voliče.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky) a zápis v evidenci obyvatel ( přihlášen k trvalému pobytu v obci ).

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva obce hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva obce volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, zde též obdrží úřední obálku.

5.  Volič může volit nejvíce 7 kandidátů. Volič může v rámečku před jménem kandidáta křížkem označit toho kandidáta pro kterého hlasuje. Volič hlasuje tak, že může na jednom hlasovacím lístku křížkem označí nanejvýš jednu volební stranu. Zároveň může před jménem kandidáta křížkem označit další kandidáty pro které hlasuje. Do úřední obálky se smí vložit 1 hlasovací lístek.

6. Na požádání voličů bude umožněno hlasování do přenosné schránky.

V Horních Habarticích dne 27.9.2010

Podaný Miroslav starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry