29 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

P O Z V Á N K A

Na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 25.8. 2010 od 19.oo hodin v Klubu důchodců

Program:

  1. Zpráva o hospodaření obce za 1.pololetí 2010

  2. Rozpočtové opatření

  3. Představení kandidátů do voleb do Zastupitelstva obce na roky 2010 - 2014

  4. Různé

  5. Připomínky občanů

Všechny občany naší obce srdečně zve ZO.

Horní Habartice 16.8.2010

Vyvěšeno: 16.8.2010 Sejmuto:

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry