26 - 05 - 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno dne: 12.srpna 2010

Obecní úřad Horní Habartice

 

Jmenování  zapisovatele okrskové volební komise


Zapisovatelkou   okrskové volební  komise  pro  konání voleb do zastupitelstva obce ve dnech  15. a 16. října 2010  jmenuji paní Hanu Ottovou, bytem Horní  Habartice 217.

 

 

                                                                        Podaný  Miroslav
                                                                        starosta  obce

 

Horní  Habartice  12.8.2010
Vyvěšeno:  12.8.2010

Sejmuto:

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry