29 - 04 - 2017

Veřejná vyhláška - opatření

Vyvěšeno: 16.července 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád"), ve veřejném zájmu

s účinností od 15.07.2010 do 31.08.2010

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona

omezuje povolená nakládání s vodami takto:

1.              odebírání povrchové vody z vodních toků: Bílý potok, Bystrá, Fojtovický potok, Merboltický potok a Valkeřický potok, a to po celé jejich délce nacházející se v místní příslušnosti vodoprávního úřadu Magistrátu města Děčín (Jedná se o katastrální území: Benešov nad Ploučnicí, Dolní Habartice, Horní Habartice, Markvartice u Děčína, Veselé, Kerhartice, Malý Šachov, Merboltice, Valkeřice, Blankartice, Rychnov u Vemene, Oldřichov nad Ploučnicí, Heřmanov, Fojtovice u Heřmanova, Janská, Dolní Kamenice, Česká Kamenice a Kunratice u České Kamenice) je možné pouze v sobotu, v neděli a ve svátek za účelem zalití zahrad u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností).

2.              Nejvyšší denní přípustná doba odběru povrchových vod v případě jednotlivé domácnosti je 60 minut.


Kompletní text naleznete v příloze.

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry