26 - 05 - 2017

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely

Obec Horní Habartice zveřejňuje záměr pronájmu části p.p.č. 1019 - ostatní plocha o celkové výměře 1298 m 2 , k.ú. Horní Habartice.
Pronajme se 345 m2 výše uvedené parcely vyznačené v přiložené katastrální mapě pro účely stavby.
Více v příloze.

Podaný Miroslav
starosta obce


Vyvěšeno: 23.února 2010
Sejmuto:

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry