25 - 05 - 2017

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Velká Bukovina.

Vyvěšeno: 18.května 2009  Více v příloze
Sejmuto:

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry