29 - 04 - 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Horní Habartice podle §32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :

dne 5.června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6.června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu na území České republiky je v okrsku č. 1 místnost pro hlasování - Klub důchodců v budově Obecního úřadu Horní Habartice 187 pro oprávněné voliče. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky ) a zápisem ve stálém – zvláštním seznamu nebo voličským průkazem.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

5. Volič hlasuje tak, že na jednom hlasovacím lístku zakroužkuje nejvýše u 2 kandidátů, kterému dává přednost. Do úřední obálky se smí vložit 1 hlasovací lístek.

6. Na požádání voličů ze závažných, zejména zdravotních, důvodů bude umožněno hlasování do přenosné schránky.

V Horních Habarticích dne 15.5.2009
Podaný Miroslav
starosta obce

Vyvěšeno: 15.května 2009 
Sejmuto:

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry