29 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

které se koná dne 5.5.2009 od 19.oo hodin v Klubu důchodců

Program:
1. Závěrečný účet a kontrola hospodaření za rok 2008
2. Projednání návrhu Územního plánu obce
3. Smlouva o uzavření kupní smlouvy s KÚÚK o prodeji části p.p.č.94/1, 126 a 166/2
4. Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č.178/2 (kluziště) od ČR na obec
5. Smlouva o koupi st.p.č.3 od ČR
6. Pronájem p.p.č.52/4 a 706/16 na výstavbu rodiného domu
7. Různé
8. Připomínky občanů  

Všechny občany naší obce srdečně zve ZO.
Horní Habartice 23.4. 2009

Vyvěšeno: 23.dubna 2009
Sejmuto:

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry