30 - 05 - 2017

Závěrečný účet Obce Horní Habartice za rok 2008

( §17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Vyvěšeno: 16.dubna 2009  Více v příloze
Sejmuto:

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry