28 - 04 - 2017

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno: 6.března 2009

Č.j. 2009/ 1044/ SVS 
Nařízení Státní veterinární správy:

Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písmo c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písmo a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 126612007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů 
mimořádná veterinární opatření: 

Více v příloze

Sejmuto:
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry