23 - 05 - 2017

!! Upozornění občanům !!

!! Upozornění občanům !!

Dnem 12.5.2017 začíná v naší obci hubení plevelu pomocí postřiku chemickým

prostředkem ,, ROUNDUP". Jedná se o netoxický, totální herbicid.

                                

Karel Mašek v.r.
místostarosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry