29 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání,
které se koná 14.12.2016 od 19.oo hod v místním Klubu důchodců.

Program:
1. Zahájení,
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,
3. Kontrola usnesení minulého zasedání,
4). Připomínky občanů,
5). Přijetí dotace ve výši 33 510,- Kč z Fondu Ústeckého kraje z " Programu pro poskytování
příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 ",
6). Smlouva č.16/SML4372/SoPD/ZPZ o" Poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů ve výši 33 510,- Kč z Fondu Ústeckého kraje",
7). Schválení výběrového řízení na prodej hasičské AVIE,
8). Schválení kupní smlouvy – prodej hasičské AVIE
9). Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup dopravního automobilu,
10). Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2017,
11). Návrh rozpočtu SOB na rok 2017,
12). Schválení dodatku smlouvy na odběr vody mezi p. Jakešem Václavem bytem Markvartice 412
13). Dohoda o změně veřejnopravní smlouvy s Městským úřadem Benešov nad Ploučnicí,
14). Stanovení ceny vodného na rok 2017,
15). Rozpočtové opatření č.4/2016,
16). Různé
17). Závěr

Horní Habartice 7.12.2016

Ladislav Donát v.r.
Starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry